دانلود چک لیست پارامترهای اساسی یک wps
مختصری مدارک جوشکاری wps pqr wpq wps تنظیم و بررسی مدارک دستورالعمل جوشکاری pqr گزارش تایید دستورالعمل جوشکاری wpq تایید صلاحیت جوشکار دستورالعمل اجرایی کارفرما تایید مشاور طرح توسط سازنده پیمانکار ترکیب شیمیایی فلز پیش گرم کردن پس گرمایی انتخاب الکترود تکنیک کار wps amp pqr check list paragraph smaw saw gmaw fcaw gtaw qw 402 joints in groove design of backing in single sided weld of backing and chemical composition in root spacing nonfusing retainers qw 403 base metal in group number qw 422 t limits impact t t limits gt 8 in 203 mm t qualified t pass gt 1 2 in 13 mm t limits qualified short circuit arc p n qualified p n 5 9 10 qw 404 filler metals size f n a n diameter diameter gt 1 4 in 6 mm flux wire classification alloy flux aws classification filler consumable insert filler metal product form solid metal or flux cored supplemental filler metal supplemental powder filler metal gt supplemental powder filler metal alloy elements flux designation t limits short circuit arc aws classification flux type flux wire classification recrushed slag flux qw 405 positions position position vertical welding qw 406 preheat decrease gt 100 f 56 c preheat maintenance increase gt 100 f 56 c ip wps amp pqr check list paragraph smaw saw gmaw fcaw gtaw qw 407 pwht pwht pwht time amp temperature range t limits qw 408 gas trailing or composition quot single mixture or quot flow rate or backing flow backing or composition shielding or trailing qw 409 electrical characteristics gt heat input transfer mode pulsing i current or polarity i amp range tungsten electrode qw 410 technique string weave quot orifice cup or nozzle size quot method of cleaning method of back gouge oscillation tube to work distance multi to single pass per side single to multi electrodes closed to out of chamber welding electrode spacing manual or automatic peening legend addition deletion gt increase greater than lt decrease less than uphill downhill forehand backhand change e essential variables which must be indicated on both the wps and recorded on the pqr any changes to these variables require requalification of wps s supplementary essential variables must be indicated on the wps and recorded on the pqr when impact testing is required changes to these variables when impact testing is performed require requalification of wps n nonessential variables must be indicated on the wps but when changed do not require requalification of wps quot note wps s are to indicate all essential nonessential and supplementary essential variables do quot not indicate variables which are not used as na they are applicable and should be entered on the wps as none or not used

مختصری در باره ی مدارک جوشکاری (WPS , PQR,WPQ)

WPS: تنظیم و بررسی مدارک دستورالعمل جوشکاری

PQR : گزارش تایید دستورالعمل جوشکاری

WPQ : تایید صلاحیت جوشکار

در ایران تهیه مدارک جوشکاری در پروژه های صنعتی در بیشتر موارد بر اساس استاندارد ASME انجام می شود.

لازم است تمامی عملیات صنعتی و از جمله فعالیت های مرتبط با جوشکاری بر اساس رویه های تدوین شده صورت پذیرد.بر این اساس برای انجام هر پروژه ,دستورالعمل اجرایی تهیه می گردد و پس از آن با انجام آزمایش هایی قابلیت اجرایی دستورالعمل  و توانایی تحقق خواسته ها به اثبات می رسد.

WPS یک دستورالعمل نوشته شده است که مسیر را برای جوشکار در اجرای جوشکاری بر اساس کد یا استاندارد مورد نظر مشخص می کند.تصویب WPS تنها خصوصیات جوش را تضمین می کند نه مهارت جوشکار یا اپراتور جوشکاری را.

مدارک می بایست بر اساس نیاز های کارفرما و بنا به تایید مشاور طرح , توسط سازنده(پیمانکار) تهیه شود.

هدف تمامی استانداردها یکسان و ایجاد اطمینان از کیفیت جوشکاری است و در واقع نیاز به اطمینان از کیفیت سازه های جوشکاری شده,اساس گسترش بسیاری از استاندارد ها در این زمینه بوده است.

تهیه مدرک WPS در ASME مشخص کننده جزییات فرآیند جوشکاری قطعه مورد نظر است.دستورالعمل جوشکاری در حقیقت از پیش مقادیر و محدوده تغییرات پارامتر های دخیل در جوشکاری را مشخص و مشخصات مواد مورد جوشکاری را نیز در بر دارد.بنابر این یک دستورالعمل جوشکاری کنترل کننده و متضمنکیفیت قطعه جوشکاری شده است.ذکر نوع وترکیب شیمیایی فلز مورد جوشکاری از جمله مهم ترین مطالب قابل ذکر در WPS می باشد و این امر در انتخاب سایر مشخصات فر آیند جوشکاری از قبیل پیش گرم کردن , پس گرمایی , انتخاب الکترود و تکنیک کار دخیل است . شرط لازم برای آغاز هر فعالیت جوشکاری,در دست داشتن WPS است.


در فایل زیر پارامترهای اساسی یک  wps برای دانلود آمده است:به این مطلب امتیاز بدهید: 1 2 3 4 5

موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظر شما
نام شما:
پست الکترونيک:
وب سايت:
ارسال نظر به صورت خصوصي

مجله تخصصی پایپینگ - دانلود چک لیست پارامترهای اساسی یک wps

پر امکانات ترین سرویس وبلاگ دهی