s
خطوط لوله گاز طبیعی
خطوط لوله گاز طبیعیاین جزوه بدین منظور تهیه شده است تا به كاركنان شركت كه مشغول عملیات ، تمیز كردن ، تخلیه هوا ، تزریق گاز و تحت بهره برداری قرار دادن خطوط لوله

خطوط لوله گاز طبیعی

تاريخ 1395/10/9| توسط piping | نسخه قابل چاپ | بازدید 147

خطوط لوله گاز طبیعی

خطوط لوله گاز طبیعی


خرید

این جزوه بدین منظور تهیه شده است تا به كاركنان شركت كه مشغول عملیات ، تمیز كردن ، تخلیه هوا ، تزریق گاز و تحت بهره برداری قرار دادن خطوط لوله هستند كمك كند . این روش برای كاربرد در خطوط لوله جدید الاحوادث و همچنین لوله های قدیمی گاز پس از انجام تعمیرات و یا تعویض قسمتهائی از آنها می تواند مورد استفاده قرار گیرد .

استفاده از روشها ، راه حل های فنی ، فرمولها و مطالب دیگر این جزوه بعنوان یك تجربه مفید و راه حل پیشنهاد میگردد . ممكن است در اینگونه عملیات از روشهای مفید و عملی و تائید شده دیگری نیز استفاده شود .

جزوه ای با این حجم كم ، هرگز كامل و بدون نیاز به بازنگری نبوده و روشهای نهائی را بهرحال بصورت كامل ارائه نمی دهد ، بنابراین با گذشت زمان و پیشرفت و استفاده از تكنولوژی جدید میتواند تكمیل و مورد جرح و تعدیل قرار گیرد .

این جزوه یا روش بمنظور ، استاندارد كردن اجرای ایمن و صرفه جوئی و جلوگیری از اتلاف گاز حین عملیات ، تهیه شده است و تهیه آن منافاتی با روش تدوین شده دیگر سازمان های مسئول ندارد ، لهذا قسمت كنترل و ارسال گاز هنوز هم باید ، برنامه ریز كار بوده و زمانبندیها و دستورالعمل های موجود را جهت راهبری مجری ارائه دهد و حساب و كتاب گازهای تخلیه شده و به هدر رفته را داشته باشد .

كاركنان اجرائی و عملیاتی باید همیشه همه گونه عملیات تخلیه روی لوله حامل گاز را باطلاع مسئولین نوبتكار اطاق كنترل و ارسال گاز برسانند و همیشه با آنان در مورد كارهای اجرائی و تعمیراتی روی لوله های محتوی گاز همكاری نزدیك داشته باشند .

تذكر

مطالب كلی دیگری نیز در خصوص مسائل ایمنی و روش اجرای تخلیه هوای خطوط لوله و شبكه های گازرسانی و نحوه گاز در آنها تهیه و ابلاغ شده است كه به شرح ذیل عنوان و یادآوری می شود :

1.  توجه به مطالب كتابچه تهیه و توزیع شده تحت عنوان مقررات شركت  ملی گاز ایران مبحث مقررات ایمنی بهره برداری و نگهداری خطوط انتقال و شبكه های گازرسانی ( صفحه 5  بندهای 6 ، 1-6 ، 2-6 ،3-6 ، 4-6 ) .

2.  توجه به مطالب مبحث راه اندازی و تخلیه هوا در كتابچه ، مشخصات فنی و راه اندازی خطوط گاز ، امور پیمانها ( صفحات 124 ، 125 ، 126 و جدول صفحات 127 ، 128 آن ) .

3.  مطالب نامه شماره گ . / ب ك . / 2440 مورخ 2/5/69 تحت موضوع نصب انشعاب روی شبكه های فاقد گاز و نامه ابلاغیه مصوبه هیئت مدیره شماره گ .. / د ب . / 684 مورخ نیز باید مطالعه و مدنظر قرار گیرد .

تخلیه هوای خطوط و شبكه های انتقال و گاز رسانی

PURGING  OF PIPELINES                

كلیات
عملیات ایمن تخلیه هوای خطوط لوله ، قبل از در سرویس و استفاده قرار دادن آنها یك مرحله بسیار مهم از عملیات كاركنان مسئول شركت ملی گاز می باشد .

یكی از مهمترین نگرانی هایی كه برای یك لوله متصور است ، مربوط می شود به حبس شدن میزانی از هوا در لوله و منتقل شدن آن در طول سیستم یك خط لوله و یا شبكه محتوی گاز و ایجاد مخلوط قابل انفجار در درون خط لوله و ایجاد حادثه .

كتاب دستورالعمل « AGA » تحت عنوان « اصول تخلیه و هوا و محدودیتهای مربوط به آن » روش تخلیه هوا را به صورت خلاصه شده ذیل پیشنهاد می كند .

-  عمل جانشین كردن یك سیال گازی شكل ( هوا و یا گاز ) به داخل لوله باید با سرعت و فوریتی جایگزین شود كه موجب حداقل امتزاج هوا و گاز در خط لوله گردد . ( سرعت پیشنهادی مناسب برای این منظور و برای این گونه عملیات تخلیه هوا حدود 200 فوت در دقیقه می باشد . )   

-   این روش سالها به طور گسترده و با نتایج مورد قبول در صنعت گاز كاربرد داشته است ، در حالتی كه گاز به صورت مستقیم و با سرعت متناسب به سیستم و لوله ای كه محتوی هوا می باشد وارد شود ، فقط یك ستون كوچك از مخلوط گاز / هوا در حد قابل انفجار در لوله ایجاد می گردد و از گسترش آن به عقب مسیر و مخلوط شدن بیشتر آن در طول لوله جلوگیری می كند .

اگر چه روش فوق به صورت گسترده ای كاربرد دارد ، به هر حال روش استاندارد و قوانین خلاصه شده ای برای پیروی از آنها تدوین شده است .

این روشها همانند سایر روشهای 

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

برچسب ها : روش پیشنهادی برای تخلیه هوا تزریق گاز تمیز كردن داخل لوله انجام تعمیرات خطوط گازداربه این مطلب امتیاز بدهید: 1 2 3 4 5

موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:
دستگاه زغال ساز گفته : 16:10 ,1396/1/26


دستگاه زغال ساز
شركت توليد زغال اروند
http://www.arvandmachine.com

نظر شما
نام شما:
پست الکترونيک:
وب سايت:
ارسال نظر به صورت خصوصي

مجله تخصصی پایپینگ - خطوط لوله گاز طبیعی

پر امکانات ترین سرویس وبلاگ دهی