دانلود رایگان کتاب مشخصات فنی طراحی سیستم Pig Trap خط لوله
دانلود رایگان کتاب پایپینگ مشخصات فنی طراحی سیستم pig trapخط لوله معرفی محدوده تعاریف اختصارات مورد عمل اسکوپ ارجاعات متقابل مشخصات فنی بشکه لوله connections واحد valves پرده عینک زانو pig signallers جداسازی حفاظت کاتدیک و اتصالات فشار و ابزار انازه گیری sphere راه اندازی flappers شرایط سرویس و کد مورد نیاز کد طراحی factor design فشار طراحی درجه حرارت طراحی سرعت design فشار آزمون کمک هزینه خوردگی onshore offshore تله pig افقی vertical pig دسترسی به سیستم عامل جنبه های طراحی تهیه مواد عمومی سرویس در دمای پایین مشخصات مواد منابع ضمیمه انتخاب نوع valve ضمیمه logic system technical specification design of pipeline pig trap systems introduction scope quot distribution intended use and regulatory considerations quot definitions abbreviations action items cross references technical specification general barrel pipework branch connections valves end closures spectacle blinds bends pig signallers cathodic protection isolation and earthing connections supports pressure indicators sphere launching receiving pins flappers service conditions code requirements general design code design factor design pressure design temperature design velocities test pressure corrosion allowance lay out and ancillary facilities general onshore offshore horizontal pig traps vertical pig launchers access platforms design aspects material procurement general low temperature service material specifications references figures appendices valve type selection interlock system logic

مشخصات فنیطراحی سیستم   Pig Trapخط لوله 

محتوا:

  معرفی

  محدوده

   ملاحظات نظارتی

  تعاریف

  اختصارات

  مورد عمل  اسکوپ

  ارجاعات متقابل

  مشخصات فنی

  عمومی

 بشکه

  لوله

  CONNECTIONS واحد

  VALVES

  پرده، عینک

زانو

  PIG SIGNALLERS

  جداسازی حفاظت کاتدیک و اتصالات 

  فشار و ابزار انازه گیری

  SPHERE راه اندازی / / FLAPPERS

  شرایط سرویس و کد مورد نیاز

  کد طراحی

  FACTOR DESIGN

  فشار طراحی

  درجه حرارت طراحی

  سرعت DESIGN

  فشار آزمون

  کمک هزینه خوردگی

     ONSHORE

  OFFSHORE

  تله PIG افقی

  VERTICAL PIG 

  دسترسی به سیستم عامل

  جنبه های طراحی تهیه مواد

  عمومی

  سرویس در دمای پایین

  مشخصات مواد

  منابع

  

ضمیمه انتخاب نوع VALVE

ضمیمه LOGIC SYSTEM
TECHNICAL SPECIFICATION

DESIGN OF PIPELINE PIG TRAP SYSTEMSTABLE OF CONTENTS:

 INTRODUCTION 

 SCOPE

 DISTRIBUTION, INTENDED USE AND REGULATORY CONSIDERATIONS 

 DEFINITIONS 

 ABBREVIATIONS

 ACTION ITEMS 

 CROSS-REFERENCES 

 TECHNICAL SPECIFICATION 

 GENERAL

 BARREL

 PIPEWORK

 BRANCH CONNECTIONS 

 VALVES 

 END CLOSURES

 SPECTACLE BLINDS

 BENDS

 PIG SIGNALLERS 

 CATHODIC PROTECTION ISOLATION AND EARTHING CONNECTIONS

 SUPPORTS 

 PRESSURE INDICATORS

 SPHERE LAUNCHING/RECEIVING PINS/FLAPPERS

 SERVICE CONDITIONS AND CODE REQUIREMENTS

 GENERAL

 DESIGN CODE

 DESIGN FACTOR 

 DESIGN PRESSURE 

 DESIGN TEMPERATURE

 DESIGN VELOCITIES

 TEST PRESSURE

 CORROSION ALLOWANCE 

 LAY-OUT AND ANCILLARY FACILITIES

 GENERAL

 ONSHORE

 OFFSHORE 

 HORIZONTAL PIG TRAPS

 VERTICAL PIG LAUNCHERS

 ACCESS PLATFORMS 

 DESIGN ASPECTS OF MATERIAL PROCUREMENT 

 GENERAL

 LOW TEMPERATURE SERVICE

 MATERIAL SPECIFICATIONS

 REFERENCES 

 FIGURES 

APPENDICES

APPENDIX  VALVE TYPE SELECTION 

APPENDIX  INTERLOCK SYSTEM LOGIC
به این مطلب امتیاز بدهید: 1 2 3 4 5

موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظر شما
نام شما:
پست الکترونيک:
وب سايت:
ارسال نظر به صورت خصوصي

مجله تخصصی پایپینگ - دانلود رایگان کتاب مشخصات فنی طراحی سیستم Pig Trap خط لوله

پر امکانات ترین سرویس وبلاگ دهی