دانلود رایگان کتاب استاندارد مهندسی برای رنگ ها
scope and field of application دامنه و زمینه کاربرد reference standards استانداردهای مرجع definitions تعاریف the need for standard نیاز به استاندارد corrosive environments محیطهای خورنده rural environment محیط خارج از شهر industrial environment محیط صنعتی chemical environment or heavy industrial environment محیطهای شیمیایی یا محیطهای صنایع سنگین marine environment محیط دریایی underground environment محیط خاک adhesion of paint to the substrate چسبندگی رنگ به سطح پایه facilities for application of coatings تسهیلات برای اعمال پوششها requirements الزامات general عمومی surface preparation see ipsctp اعمال رنگ paint application ipsctp آستری و رنگ آمیزی به استاندارد مراجعه شود priming and painting see ipsctp paint schedule جدول رنگ general عمومی paint systems سامانه های رنگ paint color schedule جدول فام رنگ general عمومی appendices appendix a basic principles پیوست ها پیوست الف اصول پایه appendix b پیوست ب appendix c internal painting of above quot ground steel tanks lpg quot spheres and vessels پیوست ج رنگ آمیزی داخلی مخازن فولادی مخازن کروی گاز مایع و ظروف روی زمین appendix d typical refinery painting systems schedule for surfaces recommended scheme پیوست د نمونه جدول برنامه پیشنهادی سامان ههای رنگ آمیزی پالایشگاه برای سطوح appendix e typical painting systems for fresh water marine vessels پیوست سامانه های رنگ آمیزی شناورها در آبهای شیرین appendix f typical ship paint systems پیوست و نمونه سامانه های رنگ کشتیشامل:


SCOPE AND FIELD OF APPLICATION  

 دامنه و زمینه کاربرد  

 REFERENCE STANDARDS  

 استانداردهای مرجع  

 DEFINITIONS  

 تعاریف  

 THE NEED FOR STANDARD  

 نیاز به استاندارد  

 CORROSIVE ENVIRONMENTS  

  محیطهای خورنده  

 Rural Environment  

 محیط خارج از شهر   

 Industrial Environment  

 محیط صنعتی   

 Chemical Environment or Heavy Industrial

Environment  

 محیطهای شیمیایی یا محیطهای صنایع 

سنگین  

 Marine Environment  

 محیط دریایی   

 Underground Environment  

 محیط خاک   

 ADHESION OF PAINT TO THE

SUBSTRATE  

 چسبندگی رنگ به سطح پایه  

 FACILITIES FOR APPLICATION OF

COATINGS  

 تسهیلات برای اعمال پوششها  

 REQUIREMENTS  

  الزامات  

 General  

 عمومی   

 Surface Preparation

 See IPSCTP  

 اعمال رنگ   

 Paint Application  

IPSCTP  آستری و رنگ آمیزی به استاندارد  

مراجعه شود  

 Priming and Painting See IPSCTP 

 PAINT SCHEDULE  

 جدول رنگ  

 General  

 عمومی  

 PAINT SYSTEMS  

  سامانه های رنگ  

 PAINT COLOR SCHEDULE  

 جدول فام رنگ  

 General  

 عمومی  

APPENDICES:

APPENDIX A BASIC PRINCIPLES  

پیوست ها:

پیوست الف اصول پایه  

APPENDIX B  

پیوست ب  

APPENDIX C INTERNAL PAINTING OF ABOVE

GROUND STEEL TANKS, LPG

SPHERES AND VESSELS  

پیوست ج رنگ آمیزی داخلی مخازن فولادی، مخازن کروی

گاز مایع و ظروف روی زمین  

APPENDIX D TYPICAL REFINERY PAINTING

SYSTEMS SCHEDULE FOR

SURFACES RECOMMENDED

SCHEME  

پیوست د نمونه جدول برنامه پیشنهادی سامان ههای

رنگ آمیزی پالایشگاه برای سطوح  

APPENDIX E TYPICAL PAINTING SYSTEMS

FOR FRESH WATER MARINE

VESSELS  

پیوست سامانه های رنگ آمیزی شناورها

در آبهای شیرین  

APPENDIX F TYPICAL SHIP PAINT

SYSTEMS  

پیوست و نمونه سامانه های رنگ کشتی  

به این مطلب امتیاز بدهید: 1 2 3 4 5

موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظر شما
نام شما:
پست الکترونيک:
وب سايت:
ارسال نظر به صورت خصوصي

مجله تخصصی پایپینگ - دانلود رایگان کتاب استاندارد مهندسی برای رنگ ها

پر امکانات ترین سرویس وبلاگ دهی