دوره آموزشی تئوری لوله کشی صنعتی
دوره آموزشی تئوری لوله کشی صنعتی آشنائی با مقدمات و تعاریف اولیه و مدارک بخش Line list P amp ID Isometric Piping plan Key plan Plot plan 2 آشنائی با مدارک و Pd info Standard pipe support Valve list Piping 3 معرفی کدها و استانداردهای معمول در طراحی 4 روش محاسبه و تعیین ضخامت جدار لوله ها و اتصالات و کلاس کاری شیرها و فلنجها Piping 5 معرفی و تشریح اقلام و اتصالات نرمال و خاص مورد استفاده در در اطراف تجهیزات مختلف و الزامات مربوطه Piping 6 آموزش روشهای طراحی Process amp Mechanical amp Vendor data sheet 7 آشنائی با مدارک و الزامات مربوطه Pipe Rack 8 آموزش روشهای طراحی و اصول انتخاب جنس Piping 9 آشنائی با جنس های مورد استفاده در و اهمیت تهیه این مدرک در هر پروژه PMS 10 آشنائی با مدرک 11 آموزش روش ساپورت گذاری لوله ها و آشنائی با انواع مختلف نگهدارنده های لوله 12 تئوری آنالیز تنش در سیستم های لوله کشی صنعتی U G 13 اصول طراحی سیستم های لوله کشی زیرزمینی Design to Cost 14 انتقال تجربیات شخصی در خصوص طراحی بهینه سایت های صنعتی آشنائی با مقدمات و تعاریف اولیه Piping 1 1 لزوم پیدایش تخصص در یک پروژه صنعتی Piping 2 1 میزان کار و حدود قیمت در برآورد قیمت و تهیه پیشنهاد فنی و مالی پروژه Piping 3 1 حدود کار بخش 4 1 تشریح مراحل ابلاغ و اجرای یک پروژه صنعتی پس از ابلاغ پروژه Piping 5 1 فعالیت های اصلی بخش 6 1 تشریح مختصری از فعالیت سایر بخش ها پس از ابلاغ پروژه Plant در طراحی Piping 7 1 مسئولیت بخش Plant 8 1 سوابق کار مورد نیاز و اطلاعات عمومی جهت طراحی 9 1 توجه به محل استقرار ساختمانها و تجهیزات صنعتی و گردش کار 10 1 توجه به مسیر شبکه های زیربنائی و تقاطع و گردش مجاز جاده ها 11 1 توجه به محدودیت های ارتفاعی سایت و امکانات رفاهی بهره برداران Sleeper way یا Pipe rack 12 1 تصمیم گیری در مورد استفاده از 13 1 توجه به مسیر حرکت ترنچ ها و لوپ های مورد نیاز 14 1 طراحی محل های اسکان موقت در حین اجرای پروژه 15 1 طراحی شبکه های آب و فاضلاب و دفع پساب جهت محوطه های اسکان موقت 16 1 توجه به جهت باد قالب در منطقه و تاثیر آن بر جانمائی تجهیزات 17 1 تصمیم گیری در مورد کفسازی محوطه های مختلف 18 1 پیش بینی مسیرهای عبور جرثقیل و بوژی 19 1 توجه به عدم امکان اجرای فونداسیون بر روی خاک دستی و توجه به ابعاد فونداسیون ها و استفاده بهینه از این اختلاف ارتفاع Plant 20 1 توجه به اختلاف ترازهای محوطه توجه به مسائل Feed 23 1 تعیین محل ایستگاه های تقلیلل فشار گاز و یا دریافت 24 1 مقاومت سازه ها در مقابل حریق Alarm valve amp gung 25 1 شبکه آتش نشانی محوطه و محل نصب 26 1 شبکه آب خنک کننده محوطه و برج های خنک کن 27 1 شبکه هوای فشرده بخار آب سرویس و نیتروژن مورد نیاز سایت Utility station 28 1 پیش بینی محل نصب و پوشش مناسب واحدهای Gas station Weigh bridge Container 29 1 پیش بینی تمهیدات خاص برای ساختمان های ویژه مانند Preparation area 30 1 بررسی عملی و اقتصادی بودن و لزوم نصب تجهیزات در ارتفاع و سازه های طبقاتی 31 1 محدودیت های نصب تجهیزات در طبقات 32 1 استفاده از سازه های بتنی یا فولادی و برآورد صرفه اقتصادی در مرحله طراحی پایه Piping 33 1 معرفی مدارک تولید شده در بخش Pipe sizing criteria Piping insulation schedule Pipe strength calculation Plot plan finalization P amp ID mechanization Piping design instruction Piping material selection Preliminary pipes routing design Piping assembly drawingsو مسیرهای فرار اضطراری Retube 21 1 طراحی مسیرهای دسترسی به تجهیpd info Line numbering amp Tag numbering procedure amp Title blocks در مرحله طراحی دیتیل Piping 34 1 معرفی مدارک تولید شده در بخش Piping material specification PMS Piping electronic specifications for 3d modeling Piping conceptual layout Plant 3d model Piping Arrangement drawings Piping isometric drawings Piping isometric drawings for fabrication Piping stress analysis report Standard pipe support amp support list Pipe hanger schedule Safety valve amp Silencer design report Line list Valve list POS for safety valve amp silencer amp the other elements Steam tracing amp jacketing specification amp drawings amp details Final material take off MTO Technical bid evaluation TBE amp vendor document review VDR Painting schedule amp color coding Sampling system design amp sample cooler detail drawingsزات و فضاهای plan 2 آشنائی با مدارک و Pd info Standard pipe support Valve list Plot plan 1 2 آشنائی با مدرک North of plant Prevailing wind High point of paved area elevation Elevation from mean sea level Routing and coordination of the roads Routing of pipe racks and sleeper ways Routing of U G trenches and it s related loops Equipment coordination Equipment tag no Equipment fixed and sliding saddle Equipment installation sections and elevations Structures coordination Structures tag no Structures column numbers Structure and pipe rack sections and elevations Location dimension and coordination of U G pits Location dimension and coordination of GPRS All utility and offsite buildings location dimension and coordination The name of all equipment structures and buildings آشنائی با مدرک North of plant Drawing scale based on the contract requirements Zone unit amp area limits Coordination of each area limits A G Zone unit amp area numbering U G Zone unit amp area numbering Piping conceptual layout amp Piping arrangement plan 3 2 آشنائی با مدرک North of plant Drawing scale based on the contract requirements Area limits coordination Area limits references Equipment tag numbers Equipment installation coordination Equipment nozzle chart Structures location amp tag numbers amp column numbers Equipment coordination Equipment tag no Equipment fixed and sliding saddle Equipment installation sections and elevations Structures coordination Structures column numbers Platforms ladders amp stairs Elevation amp height of all platforms ladders amp stairs All pd info requirements All piping instruction requirements All contract requirements Piping routs Pipe line numbers amp BOP or COP elevations All valves and fittings location All piping special items locations amp tag numbers Special requirements of piping around each equipment Control valve stations Utility stations and it s related piping and details All pipe supports location amp tag numbers Instrument devices location amp tag numbers amp detail of connections Tie in points definition All required dimensions Interfaces by pipe rack area Elevation and coordination of tie in points by U G system Pits location and it s related piping Fire fighting system Sampling system piping amp sample cooler details amp location amp coordination Reference drawings and documents Clash detection Piping Isometric 4 2 آشنائی با مدرک North direction All piping Valves and fittings Dimensions Welding or threading points numbering and location and quantity All connections coordination amp elevations All pipes coordination amp elevations Pipe supports location amp tag numbers Bill of material All pipe supports location amp tag numbers Piping special items tag numbers Cut pipes definition Fabrication amp erection items Commodity code 5 2 آشنائی با مدرک Equipment process information Line process conditions Line sizes Line numbers Line classes Line insulation Valve selection Piping fittings and special items Line to equipment amp line to line connections Instrumentation Line list 6 2 آشنائی با مدرک Line numbers Line classes Line sizes Line from to Line process conditions Line base material Line specific material Hydro test and air test medium amp pressure Line insulation class and thickness Line P amp ID number Line painting amp color coding Manual valve list 7 2 آشنائی با مدرک Valve tag numbers Valve type Valve sizes Valve service Valve classes Valve rating Valve facing Valve process conditions Type of hand wheel operation Valve P amp ID number Valve base material Valve specific material Standard amp special pipe supports amp pipe support schedule 8 2 آشنائی با مدرک Support list and abbreviation Support details Support installation location amp coordination in plant Pipe spring hangers Pd info 9 2 آشنائی با مدرک Structure single line diagram SSLD Pit single line diagram Equipment nozzle orientation Piping instructions 10 2 آشنائی با مدرک Piping special details Piping general information for 3d modeling Piping Assembly drawings Piping general notes 3 معرفی کدها و استانداردهای معمول در طراحی به قرار ذیل میباشد Piping 1 3 مهمترین کدهای مورد استفاده در طراحی جهت طراحی خطوط لوله نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی ASME B31 1 جهت طراحی خطوط لوله شبکه های توزیع گاز سوخت ASME B31 2 جهت طراحی خطوط لوله در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ASME B31 3 جهت طراحی خطوط لوله انتقال مایعات مختلف از جمله مایعات هیدروکربنی ASME B31 4 جهت طراحی خطوط لوله سیستم های تبرید و سردخانه ها ASME B31 5 جهت طراحی خطوط لوله انتقال و توزیع سیالات گازی ASME B31 8 جهت طراحی لوله کشی سرویس های مختلف داخل ساختمانها ASME B31 9 جهت طراحی خطوط لوله انتقال سیالات محلول مانند آب آهک ASME B31 11 جهت طراحی بویلرهای نیروگاهی ASME Section I مشخصات فنی مواد ASME Section II جهت طراحی نیروگاه های هسته ای ASME Section III جهت طراحی مخازن تحت فشار ASME Section VIII

دوره آموزشی تئوری لوله کشی صنعتی

تاريخ 1395/5/7| توسط piping | نسخه قابل چاپ | بازدید 28

دوره آموزشی تئوری لوله کشی صنعتیآشنائی با مقدمات و تعاریف اولیه و مدارک بخش

، Line list ، P&ID ، Isometric ، Piping plan ، Key plan ، Plot plan 2 – آشنائی با مدارک

و .... Pd-info ، Standard pipe support ، Valve list

Piping 3 – معرفی کدها و استانداردهای معمول در طراحی

4 – روش محاسبه و تعیین ضخامت جدار لوله ها و اتصالات و کلاس کاری شیرها و فلنجها

Piping 5 – معرفی و تشریح اقلام و اتصالات نرمال و خاص مورد استفاده در

در اطراف تجهیزات مختلف و الزامات مربوطه Piping 6 – آموزش روشهای طراحی

Process & Mechanical & Vendor data sheet 7 – آشنائی با مدارک

و الزامات مربوطه Pipe Rack 8 – آموزش روشهای طراحی

و اصول انتخاب جنس Piping 9 – آشنائی با جنس های مورد استفاده در

و اهمیت تهیه این مدرک در هر پروژه PMS 10 – آشنائی با مدرک

11 – آموزش روش ساپورت گذاری لوله ها و آشنائی با انواع مختلف نگهدارنده های لوله

12 – تئوری آنالیز تنش در سیستم های لوله کشی صنعتی

(U/G) 13 – اصول طراحی سیستم های لوله کشی زیرزمینی

(Design to Cost) 14 – انتقال تجربیات شخصی در خصوص طراحی بهینه سایت های صنعتی

آشنائی با مقدمات و تعاریف اولیه

Piping -1-1 لزوم پیدایش تخصص

در یک پروژه صنعتی Piping -2-1 میزان کار و حدود قیمت

در برآورد قیمت و تهیه پیشنهاد فنی و مالی پروژه Piping -3-1 حدود کار بخش

-4-1 تشریح مراحل ابلاغ و اجرای یک پروژه صنعتی

پس از ابلاغ پروژه Piping -5-1 فعالیت های اصلی بخش

-6-1 تشریح مختصری از فعالیت سایر بخش ها پس از ابلاغ پروژه

Plant در طراحی Piping -7-1 مسئولیت بخش

Plant -8-1 سوابق کار مورد نیاز و اطلاعات عمومی جهت طراحی

-9-1 توجه به محل استقرار ساختمانها و تجهیزات صنعتی و گردش کار

-10-1 توجه به مسیر شبکه های زیربنائی و تقاطع و گردش مجاز جاده ها

-11-1 توجه به محدودیت های ارتفاعی سایت و امکانات رفاهی بهره برداران

Sleeper way یا Pipe rack -12-1 تصمیم گیری در مورد استفاده از

-13-1 توجه به مسیر حرکت ترنچ ها و لوپ های مورد نیاز

-14-1 طراحی محل های اسکان موقت در حین اجرای پروژه

-15-1 طراحی شبکه های آب و فاضلاب و دفع پساب جهت محوطه های اسکان موقت

-16-1 توجه به جهت باد قالب در منطقه و تاثیر آن بر جانمائی تجهیزات

-17-1 تصمیم گیری در مورد کفسازی محوطه های مختلف

-18-1 پیش بینی مسیرهای عبور جرثقیل و بوژی

-19-1 توجه به عدم امکان اجرای فونداسیون بر روی خاک دستی و توجه به ابعاد فونداسیون ها

و استفاده بهینه از این اختلاف ارتفاع Plant -20-1 توجه به اختلاف ترازهای محوطه

توجه به مسائل

Feed -23-1 تعیین محل ایستگاه های تقلیلل فشار گاز و یا دریافت

-24-1 مقاومت سازه ها در مقابل حریق

Alarm valve & gung -25-1 شبکه آتش نشانی محوطه و محل نصب

-26-1 شبکه آب خنک کننده محوطه و برج های خنک کن

-27-1 شبکه هوای فشرده ، بخار ، آب سرویس و نیتروژن مورد نیاز سایت

Utility station -28-1 پیش بینی محل نصب و پوشش مناسب واحدهای

Gas station , Weigh bridge , Container -29-1 پیش بینی تمهیدات خاص برای ساختمان های ویژه مانند

Preparation area

-30-1 بررسی عملی و اقتصادی بودن و لزوم نصب تجهیزات در ارتفاع و سازه های طبقاتی

-31-1 محدودیت های نصب تجهیزات در طبقات

-32-1 استفاده از سازه های بتنی یا فولادی و برآورد صرفه اقتصادی

در مرحله طراحی پایه Piping -33-1 معرفی مدارک تولید شده در بخش

Pipe sizing criteria *

Piping insulation schedule *

Pipe strength calculation *

Plot plan finalization *

P&ID mechanization *

Piping design instruction *

Piping material selection *

Preliminary pipes routing design *

Piping assembly drawingsو مسیرهای فرار اضطراری Retube -21-1 طراحی مسیرهای دسترسی به تجهیpd-info) *

Line numbering & Tag numbering procedure & Title blocks *

در مرحله طراحی دیتیل Piping -34-1 معرفی مدارک تولید شده در بخش

Piping material specification (PMS) *

Piping electronic specifications for 3d-modeling *

Piping conceptual layout *

Plant 3d-model *

Piping Arrangement drawings *

Piping isometric drawings *

Piping isometric drawings for fabrication *

Piping stress analysis report *

Standard pipe support & support list *

Pipe hanger schedule *

Safety valve & Silencer design report *

Line list *

Valve list *

POS for safety valve & silencer & the other elements *

Steam tracing & jacketing specification & drawings & details *

Final material take-off (MTO) *

Technical bid evaluation (TBE) & vendor document review (VDR) *

Painting schedule & color coding *

Sampling system design & sample cooler detail drawingsزات و فضاهای

plan 2 – آشنائی با مدارک

و .... Pd-info ، Standard pipe support ، Valve list

Plot plan -1-2 آشنائی با مدرک

North of plant *

Prevailing wind *

High point of paved area elevation *

Elevation from mean sea level *

Routing and coordination of the roads *

Routing of pipe racks and sleeper ways *

Routing of U/G trenches and it’s related loops *

Equipment coordination *

Equipment tag-no *

Equipment fixed and sliding saddle *

Equipment installation sections and elevations *

Structures coordination *

Structures tag-no *

Structures column numbers *

Structure and pipe rack sections and elevations *

Location , dimension and coordination of U/G pits *

Location , dimension and coordination of GPRS *

All utility and offsite buildings location , dimension and coordination *

The name of all equipment , structures and buildings *

آشنائی با مدرک

North of plant *

Drawing scale based on the contract requirements *

Zone , unit & area limits *

Coordination of each area limits *

A/G Zone , unit & area numbering *

U/G Zone , unit & area numbering *

Piping conceptual layout & Piping arrangement plan -3-2 آشنائی با مدرک

North of plant *

Drawing scale based on the contract requirements *

Area limits coordination *

Area limits references *

Equipment tag-numbers *

Equipment installation coordination *

Equipment nozzle chart *

Structures location & tag-numbers & column numbers *

Equipment coordination *

Equipment tag-no *

Equipment fixed and sliding saddle *

Equipment installation sections and elevations *

Structures coordination

Structures column numbers *

Platforms , ladders & stairs *

Elevation & height of all platforms , ladders & stairs *

All pd-info requirements *

All piping instruction requirements *

All contract requirements *

Piping routs *

Pipe line numbers & BOP or COP elevations *

All valves and fittings location *

All piping special items locations & tag-numbers *

Special requirements of piping around each equipment *

Control valve stations *

Utility stations and it’s related piping and details *

All pipe supports location & tag-numbers *

Instrument devices location & tag-numbers & detail of connections *

Tie-in points definition *

All required dimensions *

Interfaces by pipe rack area *

Elevation and coordination of tie-in points by U/G system *

Pits location and it’s related piping *

Fire fighting system

*

Sampling system piping & sample cooler details & location & coordination *

Reference drawings and documents *

Clash detection *

Piping Isometric -4-2 آشنائی با مدرک

North direction *

All piping , Valves and fittings *

Dimensions *

Welding or threading points numbering and location and quantity *

All connections coordination & elevations *

All pipes coordination & elevations *

Pipe supports location & tag-numbers *

Bill of material *

All pipe supports location & tag-numbers *

Piping special items tag-numbers *

Cut pipes definition *

Fabrication & erection items *

Commodity code

-5-2 آشنائی با مدرک

Equipment process information *

Line process conditions *

Line sizes *

Line numbers *

Line classes *

Line insulation *

Valve selection *

Piping fittings and special items *

Line to equipment & line to line connections *

Instrumentation *

Line list -6-2 آشنائی با مدرک

Line numbers *

Line classes *

Line sizes *

Line from-to *

Line process conditions *

Line base material *

Line specific material *

Hydro test and air test medium & pressure *

Line insulation class and thickness

*

Line P&ID number *

Line painting & color coding *

Manual valve list -7-2 آشنائی با مدرک

Valve tag-numbers *

Valve type *

Valve sizes *

Valve service *

Valve classes *

Valve rating *

Valve facing *

Valve process conditions *

Type of hand wheel operation *

Valve P&ID number *

Valve base material *

Valve specific material *

Standard & special pipe supports & pipe support schedule -8-2 آشنائی با مدرک

Support list and abbreviation *

Support details *

Support installation location & coordination in plant *

*

Pipe spring hangers *

Pd-info -9-2 آشنائی با مدرک

Structure single line diagram (SSLD) *

Pit single line diagram *

Equipment nozzle orientation *

Piping instructions -10-2 آشنائی با مدرک

Piping special details *

Piping general information for 3d-modeling *

Piping Assembly drawings *

Piping general notes *

-3 معرفی کدها و استانداردهای معمول در طراحی

به قرار ذیل میباشد : Piping -1-3 مهمترین کدهای مورد استفاده در طراحی

جهت طراحی خطوط لوله نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی : ASME B31.1 *

جهت طراحی خطوط لوله شبکه های توزیع گاز سوخت : ASME B31.2 *

جهت طراحی خطوط لوله در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی : ASME B31.3 *

جهت طراحی خطوط لوله انتقال مایعات مختلف از جمله مایعات هیدروکربنی : ASME B31.4 *

جهت طراحی خطوط لوله سیستم های تبرید و سردخانه ها : ASME B31.5 *

جهت طراحی خطوط لوله انتقال و توزیع سیالات گازی : ASME B31.8 *

جهت طراحی لوله کشی سرویس های مختلف داخل ساختمانها : ASME B31.9 *

جهت طراحی خطوط لوله انتقال سیالات محلول مانند آب آهک : ASME B31.11 *

جهت طراحی بویلرهای نیروگاهی : ASME Section I *

مشخصات فنی مواد : ASME Section II *

جهت طراحی نیروگاه های هسته ای : ASME Section III *

جهت طراحی مخازن تحت فشار : ASME Section VIII *

 به این مطلب امتیاز بدهید: 1 2 3 4 5

موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظر شما
نام شما:
پست الکترونيک:
وب سايت:
ارسال نظر به صورت خصوصي

مجله تخصصی پایپینگ - دوره آموزشی تئوری لوله کشی صنعتی

پر امکانات ترین سرویس وبلاگ دهی