دانلود مدل سازی و آنالیز خواص مکانیکی نانولوله های کربنی
مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانولوله های کربنی انواع نانولوله های كربنی نانولوله ی كربنی تك دیواره swcnt نانولوله ی كربنی چند دیواره mwnt مشخصات ساختاری نانو لوله های کربنی ساختار یک نانو لوله تک دیواره طول پیوند و قطر نانو لوله کربنی تک دیواره خواص نانو لوله های کربنی خواص مکانیکی و رفتار نانو لوله های کربن مدول الاستیسیته تغییر شکل نانو لوله ها تحت فشار هیدرواستاتیک تغییر شکل پلاستیک و تسلیم نانو لوله ها کاربردهای نانو فناوری کاربردهای نانولوله های كربنی كاربرد در ساختار مواد كاربردهای الكتریكی و مغناطیسی كاربردهای شیمیایی كاربردهای مكانیكی فصل سوم روش های سنتز نانو لوله های کربنی فرایندهای تولید نانولوله های کربنی تخلیه از قوس الکتریکی تبخیر سایش لیزری رسوب دهی شیمیایی بخار به کمک حرارتcvd رسوب دهی شیمیایی بخار به کمک پلاسما pecvd رشد فاز بخار الکترولیز سنتز شعله خالص سازی نانولوله های كربنی تجهیزات میكروسكوپ های الكترونی میكروسكوپ الكترونی عبوری tem میكروسكوپ الكترونی پیمایشی یا پویشی sem میكروسكوپ های پروب پیمایشگر spm میكروسكوپ های نیروی اتمی afm میكروسكوپ های تونل زنی پیمایشگر stm فصل چهارم شبیه سازی خواص و رفتار نانو لوله های کربنی بوسیله روش های پیوسته مقدمه مواد در مقیاس نانو مواد محاسباتی مواد نانوساختار مبانی تئوری تحلیل مواد در مقیاس نانو چارچوب های تئوری در تحلیل مواد چارچوب محیط پیوسته در تحلیل مواد روش های شبیه سازی روش دینامیک مولکولی روش مونت کارلو روش محیط پیوسته مکانیک میکرو روش المان محدود fem محیط پیوسته مؤثر روش های مدلسازی نانو لوله های کربنی مدلهای مولکولی مدل مکانیک مولکولی دینامیک مولکولی روش اب انیشو روش تایت باندینگ محدودیت های مدل های مولکولی مدل محیط پیوسته در مدلسازی نانولوله ها مدل یاکوبسون مدل کوشی بورن مدل خرپایی مدل قاب فضایی محدوده کاربرد مدل محیط پیوسته کاربرد مدل پوسته پیوسته اثرات سازه نانولوله بر روی تغییر شکل اثرات ضخامت تخمینی بر کمانش نانولوله اثرات ضخامت تخمینی بر کمانش نانولوله محدودیتهای مدل پوسته پیوسته محدودیت تعاریف در پوسته پیوسته محدودیت های تئوری کلاسیک محیط پیوسته کاربرد مدل تیر پیوسته فصل پنجم مدل های تدوین شده برای شبیه سازی رفتار نانو لوله های کربنی مقدمه نیرو در دینامیک مولکولی نیروهای بین اتمی پتانسیلهای جفتی پتانسیلهای چندتایی میدانهای خارجی نیرو بررسی مدل های محیط پیوسته گذشته ارائه مدل های تدوین شده برای شبیه سازی نانولوله های کربنی مدل انرژی معادل خصوصیات محوری نانولوله های کربنی تک دیواره خصوصیات محیطی نانولوله های کربنی تک دیواره مدل اجزاء محدود بوسیله نرم افزار ansys تکنیک عددی بر اساس المان محدود ارائه مدل تدوین شده اجزاء محدود توسط نرم افزار ansys مدل اجزاء محدود بوسیله کد عددی تدوین شده توسط نرم افزار matlab مقدمه ماتریس الاستیسیته آنالیز خطی و روش اجزاء محدود برپایه جابجائی تعیین و نگاشت المان ماتریس کرنشجابجائی ماتریس سختی برای یک المان ذوزنقه ای ماتریس سختی برای یک حلقه کربن ماتریس سختی برای یک ورق گرافیتی تک لایه مدل پیوسته به منظور تعیین خواص مکانیکی ورق گرافیتی تک لایه فصل ششم نتایج نتایج حاصل از مدل انرژیمعادل خصوصیات محوری نانولوله کربنی تک دیواره خصوصیات محیطی نانولوله کربنی تک دیواره نتایج حاصل از مدل اجزاء محدود بوسیله نرم افزار ansys نحوه مش بندی المان محدود نانولوله های کربنی تک دیواره در نرم افزار ansys و ایجاد ساختار قاب فضایی و مدل سیمی به کمک نرم افزار matlab اثر ضخامت بر روی مدول الاستیک نانولوله های کربنی تک دیواره نتایج حاصل از مدل اجزاء محدود بوسیله کد تدوین شده توسط نرم افزار matlab فصل هفتم نتیجه گیری و پیشنهادات نتیجه گیری پیشنهادات فهرست مراجع فهرست علائم تعریف علائم اختصاری

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود


شامل:


مقدمه نانو 

 مقدمه 

 فناوری نانو 

 معرفی نانولوله‌های كربنی 

    ساختار نانو لوله‌های كربنی 

 كشف نانولوله 

 تاریخچه 

فصل دوم

خواص و کاربردهای نانو لوله های کربنی 

 مقدمه 

 انواع نانولوله‌های كربنی 

    نانولوله‌ی كربنی تك دیواره SWCNT 

    نانولوله‌ی كربنی چند دیواره MWNT 

 مشخصات ساختاری نانو لوله های کربنی 

 ساختار یک نانو لوله تک دیواره 

    طول پیوند و قطر نانو لوله کربنی تک دیواره 

 خواص نانو لوله های کربنی 

 خواص مکانیکی و رفتار نانو لوله های کربن 

 مدول الاستیسیته 

 تغییر شکل نانو لوله ها تحت فشار هیدرواستاتیک 

 تغییر شکل پلاستیک و تسلیم نانو لوله ها 

 کاربردهای نانو فناوری 

 کاربردهای نانولوله‌های كربنی 

 كاربرد در ساختار مواد 

 كاربردهای الكتریكی و مغناطیسی 

 كاربردهای شیمیایی 

 كاربردهای مكانیكی 

فصل سوم

روش های سنتز نانو لوله های کربنی 

 فرایندهای تولید نانولوله های کربنی 

 تخلیه از قوس الکتریکی 

 تبخیر/ سایش لیزری 

 رسوب دهی شیمیایی بخار به کمک حرارتCVD 

 رسوب دهی شیمیایی بخار به کمک پلاسما PECVD  

 رشد فاز  بخار 

 الکترولیز 

 سنتز شعله 

 خالص سازی نانولوله های كربنی 

 تجهیزات 

 میكروسكوپ های الكترونی 

 میكروسكوپ الكترونی عبوری TEM 

 میكروسكوپ الكترونی پیمایشی یا پویشی SEM 

 میكروسكوپ های پروب پیمایشگر SPM 

 میكروسكوپ های نیروی اتمی AFM 

 میكروسكوپ های تونل زنی پیمایشگر STM 

فصل چهارم

شبیه سازی خواص و رفتار نانو لوله های کربنی بوسیله روش های پیوسته 

 مقدمه 

 مواد در مقیاس نانو 

 مواد محاسباتی 

 مواد نانوساختار 

 مبانی تئوری تحلیل مواد در مقیاس نانو 

 چارچوب های تئوری در تحلیل مواد 

 چارچوب محیط پیوسته در تحلیل مواد 

 روش های شبیه سازی 

 روش دینامیک مولکولی 

 روش مونت کارلو 

 روش محیط پیوسته 

 مکانیک میکرو 

 روش المان محدود FEM 

 محیط پیوسته مؤثر 

 روش های مدلسازی نانو لوله های کربنی 

 مدلهای مولکولی 

 مدل مکانیک مولکولی  دینامیک مولکولی 

 روش اب انیشو 

 روش تایت باندینگ 

 محدودیت های مدل های مولکولی 

 مدل محیط پیوسته در مدلسازی نانولوله ها 

 مدل یاکوبسون 

 مدل کوشی بورن 

 مدل خرپایی 

 مدل  قاب فضایی 

 محدوده کاربرد مدل محیط پیوسته 

 کاربرد مدل پوسته پیوسته 

 اثرات سازه نانولوله بر روی تغییر شکل 

 اثرات ضخامت تخمینی بر کمانش نانولوله 

 اثرات ضخامت تخمینی بر کمانش نانولوله 

 محدودیتهای مدل پوسته پیوسته 

 محدودیت تعاریف در پوسته پیوسته 

 محدودیت های تئوری کلاسیک محیط پیوسته 

 کاربرد مدل تیر پیوسته 

فصل پنجم

مدل های تدوین شده برای شبیه سازی رفتار نانو لوله های کربنی 

 مقدمه 

 نیرو در دینامیک مولکولی 

 نیروهای بین اتمی 

 پتانسیلهای جفتی 

 پتانسیلهای چندتایی 

 میدانهای خارجی نیرو 

 بررسی مدل های محیط پیوسته گذشته 

 ارائه مدل های تدوین شده برای شبیه سازی نانولوله های کربنی 

 مدل انرژی معادل 

 خصوصیات  محوری نانولوله های کربنی تک دیواره 

 خصوصیات  محیطی نانولوله های کربنی تک دیواره 

 مدل اجزاء محدود بوسیله نرم افزار ANSYS 

 تکنیک عددی بر اساس المان محدود 

 ارائه  مدل تدوین شده اجزاء محدود توسط نرم افزار ANSYS 

 مدل اجزاء محدود بوسیله کد عددی تدوین شده توسط نرم افزار MATLAB 

 مقدمه 

 ماتریس الاستیسیته 

 آنالیز خطی و روش اجزاء محدود برپایه جابجائی 

 تعیین و نگاشت المان 

 ماتریس کرنشجابجائی 

 ماتریس سختی برای یک المان ذوزنقه ای 

 ماتریس سختی برای یک حلقه کربن 

 ماتریس سختی برای یک ورق گرافیتی تک لایه 

 مدل پیوسته به منظور تعیین خواص مکانیکی ورق گرافیتی تک لایه 

فصل ششم

نتایج  

 نتایج حاصل از مدل انرژیمعادل 

 خصوصیات محوری نانولوله کربنی تک دیواره 

 خصوصیات محیطی نانولوله کربنی تک دیواره 

 نتایج حاصل از مدل اجزاء محدود بوسیله نرم افزار ANSYS 

 نحوه مش بندی المان محدود نانولوله های کربنی تک دیواره در نرم افزار ANSYS و ایجاد ساختار قاب فضایی و مدل سیمی به کمک نرم افزار ]MATLAB [ 

 اثر ضخامت بر روی مدول الاستیک نانولوله های کربنی تک دیواره 

 نتایج حاصل از مدل اجزاء محدود بوسیله کد تدوین شده توسط نرم افزار MATLAB 

فصل هفتم

نتیجه گیری و پیشنهادات 

 نتیجه گیری 

 پیشنهادات 

فهرست مراجع 

فهرست علائم

تعریف علائم اختصاری
به این مطلب امتیاز بدهید: 1 2 3 4 5

موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظر شما
نام شما:
پست الکترونيک:
وب سايت:
ارسال نظر به صورت خصوصي

مجله تخصصی پایپینگ - دانلود مدل سازی و آنالیز خواص مکانیکی نانولوله های کربنی

پر امکانات ترین سرویس وبلاگ دهی