دانلود رایگان کتاب آشنایی با فرایند اجرای پروژه ها
پتروشیمی فولاد سیمان دانلود رایگان کتاب آشنایی با فرایند اجرای پروژه ها دانلود رایگان کتاب آشنایی با فرایند اجرای پروژه ها مطالعات و فعالیت های مقدماتی لیسانس و طراحی مهندسی تأمین کالا سیویل و ساختمان نصب و پیشراه اندازی راه اندازی آموزش و تجهیز نیروی انسانی خدمات عمومی و رفاهی فعالیت های پیش بینی نشده مطالعات و فعالیتهای مقدماتی مطالعات بازار مطالعات بازار فعلی و آتی داخل کشور مطالعات بازار فعلی و آتی خارج کشور مطالعات اقتصادی تهیه طرح اولیه بررسی و تصویب مقدماتی طرح تهیه طرح نهائی بررسی و تصویب طرح نهائی مطالعات فنی تهیه طرح اولیه بررسی و تصویب مقدماتی طرح تهیه طرح نهائی بررسی و تصویب طرح نهائی فعالیتهای مقدماتی برنامه زمانبندی جامع توافق برای انرژی توافق برای آب توافق برای ارتباطات هماهنگی حمل و نقل ثبت مالیاتی هماهنگی های دولتی و محلی تهیه لیست ارائه دهندگان لیسانس استخدام پرسنل آلیدی لیسانس و طراحی مهندسی لیسانس مهندسی پایه محاسبات طراحی ایمنی و آتش نشانی P amp ID و PFD طراحی فهرست تجهیزات اصلی نقشه جانمایی کاتالیست و مواد شیمیایی محاسبات انرژی مورد نیاز سیویل لوله و اتصالات برق ابزار دقیق نقاشی و عایقبندی مهندسی تفصیلی فرآیند سیویل و سازه و ساختمان ماشین آلات و تجهیزات مکانیکی لوله و اتصالات برق ابزار دقیق تأمین تجهیزات خدمات خرید ماشین آلات و تجهیزات مکانیکی لوله و اتصالات برق ابزار دقیق فرآیند سیویل و سازه و ساختمان ایمنی و آتش نشانی ساخت و بازرسی ماشین آلات و تجهیزات مکانیکی لوله و اتصالات برق ابزار دقیق فرآیند سیویل و سازه و ساختمان ایمنی و آتش نشانی حمل تحویل انبارداری ونگهداری ماشین آلات و تجهیزات مکانیکی لوله و اتصالات ابزار دقیق فرآیند سیویل و سازه و ساختمان ایمنی و آتش نشانی سیویل و ساختمان انتخاب و تملک زمین آماده سازی زمین و حصارکشی خاکبرداری و خاکریزی تسطیح و تحکیم زمین حصارکشی و دیوارچینی سیویل و سازه و ساختمانهای صنعتی و فرآیندی شمع ریزی و شمع آوبی سازه های فلزی سازه های بتونی لوله آشی زیر زمینی ساختمانهای فرآیندی ساختمانهای صنعتی جاده و محوطه سازی شامل روشنائی و برق محوطه ساختمانهای غیر صنعتی تعمیرگاه انبارها ساختمانهای اداری و عمومی نصب و تست و پیش راه اندازی تجهیزات مکانیکی ثابت به انضمام سند بلاست رنگ عایق و ضد حریق در صورت نیاز دوار به انضمام سند بلاست رنگ عایق و ضد حریق در صورت نیاز پکیج به انضمام سند بلاست رنگ عایق و ضد حریق در صورت نیاز لوله و اتصالات اسپول ها به انضمام سند بلاست و رنگ ساپورتها و سدلها به انضمام سند بلاست و رنگ شیرآلات و اتصالات برق سینی کابل کاندوئیت و کابل سیستم روشنائی تجهیزات برقی تابلوها ابزار دقیق سینی کابل کاندوئیت و کابل تجهیزات ابزار دقیق تابلوها تست و پی شراه اندازی تجهیزات مکانیکی تجهیزات لوله و اتصالات تجهیزات برق تجهیزات ابزار دقیق راه اندازی کارهای مقدماتی راه اندازی کل مجموعه تحویل موقت تحویل قطعی آموزش و تجهیز نیروی انسانی طراحی سازمان و شرح وظایف تدوین سیست مهای دوران بهره برداری تأمین نیروی انسانی آموزش نیروی انسانی خدمات عمومی و رفاهی ایجاد دفاتر و محل کار موقت کارفرما و مشاوران احداث مهمانسرا ایجاد امکانات فرهنگی تفریحی و ورزشی ایجاد مراکز خدماتی بانک و پست و ایجاد فضای سبز ایجاد امور زیر بنائی مرتبط با موارد فوق و جاده های دسترسی فعالیتهای پیش بینی نشده

عناوین مطرح شده در کتاب:سطح یک


 مطالعات و فعالیت های مقدماتی 

لیسانس و طراحی مهندسی 

تأمین کالا 

سیویل و ساختمان 

نصب و پیشراه اندازی 

راه اندازی 

آموزش و تجهیز نیروی انسانی 

خدمات عمومی و رفاهی 

فعالیت های پیش بینی نشده 

مطالعات و فعالیتهای مقدماتی

مطالعات بازار

مطالعات بازار فعلی و آتی داخل کشور

مطالعات بازار فعلی و آتی خارج کشور

مطالعات اقتصادی

تهیه طرح اولیه

بررسی و تصویب مقدماتی طرح

تهیه طرح نهائی

بررسی و تصویب طرح نهائی

مطالعات فنی

تهیه طرح اولیه

بررسی و تصویب مقدماتی طرح

تهیه طرح نهائی

بررسی و تصویب طرح نهائی

فعالیتهای مقدماتی

برنامه زمانبندی جامع

توافق برای انرژی

توافق برای آب

توافق برای ارتباطات

هماهنگی حمل و نقل

ثبت مالیاتی

هماهنگی های دولتی و محلی

تهیه لیست ارائه دهندگان لیسانس

استخدام پرسنل آلیدی

لیسانس و طراحی مهندسی

لیسانس

مهندسی پایه

محاسبات طراحی

ایمنی و آتش نشانی

P&ID و PFD طراحی

فهرست تجهیزات اصلی

نقشه جانمایی

کاتالیست و مواد شیمیایی

محاسبات انرژی مورد نیاز

سیویل

لوله و اتصالات

برق

ابزار دقیق

نقاشی و عایقبندی

مهندسی تفصیلی

فرآیند

سیویل و سازه و ساختمان

ماشین آلات و تجهیزات مکانیکی

لوله و اتصالات

برق

ابزار دقیق

تأمین تجهیزات

خدمات خرید

ماشین آلات و تجهیزات مکانیکی

لوله و اتصالات

برق

ابزار دقیق

فرآیند

سیویل و سازه و ساختمان

ایمنی و آتش نشانی

ساخت و بازرسی

ماشین آلات و تجهیزات مکانیکی

لوله و اتصالات

برق

ابزار دقیق

فرآیند

سیویل و سازه و ساختمان

ایمنی و آتش نشانی

حمل، تحویل، انبارداری ونگهداری

ماشین آلات و تجهیزات مکانیکی

لوله و اتصالات

ابزار دقیق

فرآیند

سیویل و سازه و ساختمان

ایمنی و آتش نشانی

سیویل و ساختمان

انتخاب و تملک زمین

آماده سازی زمین و حصارکشی

خاکبرداری و خاکریزی

تسطیح و تحکیم زمین

حصارکشی و دیوارچینی

سیویل و سازه و ساختمانهای صنعتی و فرآیندی

شمع ریزی و شمع آوبی

سازه های فلزی

سازه های بتونی

لوله آشی زیر زمینی

ساختمانهای فرآیندی

ساختمانهای صنعتی

جاده و محوطه سازی  شامل روشنائی و برق محوطه

ساختمانهای غیر صنعتی

تعمیرگاه

انبارها

ساختمانهای اداری و عمومی

نصب و تست و پیش راه اندازی

تجهیزات مکانیکی

ثابت به انضمام سند بلاست، رنگ، عایق و ضد حریق در صورت نیاز

دوار به انضمام سند بلاست، رنگ، عایق و ضد حریق در صورت نیاز

پکیج به انضمام سند بلاست، رنگ، عایق و ضد حریق در صورت نیاز

لوله و اتصالات

اسپول ها به انضمام سند بلاست و رنگ

ساپورتها و سدلها به انضمام سند بلاست و رنگ

شیرآلات و اتصالات

برق

سینی کابل

کاندوئیت و کابل

سیستم روشنائی

تجهیزات برقی

تابلوها

ابزار دقیق

سینی کابل

کاندوئیت و کابل

تجهیزات ابزار دقیق

تابلوها

تست و پی شراه اندازی

تجهیزات مکانیکی

تجهیزات لوله و اتصالات

تجهیزات برق

تجهیزات ابزار دقیق

راه اندازی

کارهای مقدماتی

راه اندازی کل مجموعه

تحویل موقت

تحویل قطعی

آموزش و تجهیز نیروی انسانی

طراحی سازمان و شرح وظایف

تدوین سیست مهای دوران بهره برداری

تأمین نیروی انسانی

آموزش نیروی انسانی

خدمات عمومی و رفاهی

ایجاد دفاتر و محل کار موقت کارفرما و مشاوران

احداث مهمانسرا

ایجاد امکانات فرهنگی، تفریحی و ورزشی

ایجاد مراکز خدماتی بانک و پست و...

ایجاد فضای سبز

ایجاد امور زیر بنائی مرتبط با موارد فوق و جاده های دسترسی

فعالیتهای پیش بینی نشده
به این مطلب امتیاز بدهید: 1 2 3 4 5

موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظر شما
نام شما:
پست الکترونيک:
وب سايت:
ارسال نظر به صورت خصوصي

مجله تخصصی پایپینگ - دانلود رایگان کتاب آشنایی با فرایند اجرای پروژه ها

پر امکانات ترین سرویس وبلاگ دهی