استاندارد ASME b16.5 a برای فلنج ها
روش تعیین محل اتصالات کمکی مشخصات جوش سوکت برای اتصال جوش لب به لب برای اتصال جوش جوش نک فلنج دیوار ضخامت t فهرست مشخصات مواد کلاس های فشار عیوب مجاز در فلنج ابعاد کلاس 150 فلنج ابعاد کلاس 150 فلنج اتصالات قالب برای کلاس 300 ابعاد کلاس 300 فلنج ابعاد کلاس 300 فلنج اتصالات قالب برای کلاس 400 فلنج ابعاد کلاس 400 فلنج ابعاد کلاس 400 فلنج اتصالات قالب برای کلاس 600 فلنج ابعاد کلاس 600 فلنج ابعاد کلاس 600 فلنج اتصالات قالب برای کلاس 900 فلنج ابعاد کلاس 900 فلنج ابعاد کلاس 900 فلنج اتصالات قالب برای کلاس حفاری 1500 فلنج ابعاد کلاس 1500 فلنج ابعاد کلاس 1500 فلنج اتصالات قالب برای کلاس 2500 فلنج ابعاد کلاس 2500 fianges ابعاد کلاس 2500 فلنج اتصالات فلنج کلاس 150 2500 method of designating location of auxiliary connections method of designating outlets of reducing fittings in when specified specifications thread length for connection tapping socket welding for connections butt welding for connections bosses for connections end flange facings and their relationship to flange thickness and center to end and end to end dimensions welding ends welding neck flanges no backing rings bevel for wall thicknesses t from in to in inclusive welding ends welding neck flanges no backing rings bevel for wall thicknesses t greater than welding ends welding neck flanges with backing rings inside contour for use with rectangular backing ring welding ends welding neck flanges with backing rings inside contour for use with taper backing ring welding ends welding neck flanges additional thickness for welding to higher strength pipe bevel for outside thickness welding ends welding neck flanges additional thickness for welding to higher strength pipe bevel for inside thickness welding ends welding neck flanges additional thickness forwelding to higher strength pipe bevel for combined thickness list of material specifications list of bolting specifications flange bolting dimensional recommendations pressure temperature ratings for groups permissible imperfections in flange facing finish for raised face dimensions of facings other than ring joints all pressure rating materials and large male and female flanges classes dimensions of ring joint facings all pressure rating classes dimensions of welding ends templates for drilling class 150 flanges dimensions of class 150 flanges dimensions of class 150 flanged fittings templates for drilling class 300 flanges dimensions of class 300 flanges dimensions of class 300 flanged fittings templates for drilling class 400 flanges dimensions of class 400 flanges dimensions of class 400 flanged fittings templates for drilling class 600 flanges dimensions of class 600 flanges dimensions of class 600 flanged fittings templates for drilling class 900 flanges dimensions of class 900 flanges dimensions of class 900 flanged fittings templates for drilling class 1500 flanges dimensions of class 1500 flanges dimensions of class 1500 flanged fittings templates for drilling class 2500 flanges dimensions of class 2500 fianges dimensions of class 2500 flanged fittings reducing threaded and slip on flanges for classes 150 to 2500

استاندارد ASME b16.5 a برای فلنج ها

تاريخ 1395/5/5| توسط piping | نسخه قابل چاپ | بازدید 48

در این ارسال باز هم یک استاندارد دیگر از ASME برای دستیابی به ابعاد،انواع، خواص مکانیکی و سایر ویژگی های فلنج ها در کلاس های مختلف برای دانلود قرار می کیرد.


محتوی استاندارد:

روش تعیین محل اتصالات کمکی

مشخصات

جوش سوکت برای اتصال

جوش لب به لب برای اتصال

جوش (جوش نک فلنج)

دیوار ضخامت T

فهرست مشخصات مواد

کلاس های فشار

عیوب مجاز در فلنج

ابعاد کلاس 150 فلنج

ابعاد کلاس 150 فلنج اتصالات

قالب برای کلاس 300

ابعاد کلاس 300 فلنج

ابعاد کلاس 300 فلنج اتصالات

قالب برای کلاس 400 فلنج

ابعاد کلاس 400 فلنج

ابعاد کلاس 400 فلنج اتصالات

قالب برای کلاس 600 فلنج

ابعاد کلاس 600 فلنج

ابعاد کلاس 600 فلنج اتصالات

قالب برای کلاس 900 فلنج

ابعاد کلاس 900 فلنج

ابعاد کلاس 900 فلنج اتصالات

قالب برای کلاس حفاری 1500 فلنج

ابعاد کلاس 1500 فلنج

ابعاد کلاس 1500 فلنج اتصالات

قالب برای کلاس 2500 فلنج

ابعاد کلاس 2500 FIanges

ابعاد کلاس 2500 فلنج اتصالات

فلنج کلاس 150-2500

Method of Designating Location of Auxiliary Connections

Method of Designating Outlets of Reducing Fittings in

When Specified                                                      

Specifications                                                        

Thread Length for Connection Tapping                                  

Socket Welding for Connections                                        

Butt Welding for Connections                                           

Bosses for Connections                                                  

End Flange Facings and Their Relationship to Flange Thickness and

Center-to-End and End-to-End Dimensions                             

Welding Ends (Welding Neck Flanges  No Backing Rings): Bevel

for Wall Thicknesses t from in   to in , Inclusive             

Welding Ends (Welding Neck Flanges  No Backing Rings): Bevel

for Wall Thicknesses t Greater Than                            

Welding Ends (Welding Neck Flanges With Backing Rings): Inside

Contour for Use With Rectangular Backing Ring                      

Welding Ends (Welding Neck Flanges with Backing Rings): Inside

Contour for Use With Taper Backing Ring                            

Welding Ends (Welding Neck Flanges): Additional Thickness for

Welding to Higher Strength Pipe  Bevel for Outside Thickness         

Welding Ends (Welding Neck Flanges): Additional Thickness for

Welding to Higher Strength Pipe  Bevel for Inside Thickness           

Welding Ends (Welding Neck Flanges): Additional Thickness for

Welding to Higher Strength Pipe  Bevel for Combined Thickness       

List of Material Specifications                                           

List of Bolting Specifications

Flange Bolting Dimensional Recommendations                           

Pressure-Temperature Ratings for Groups

Permissible Imperfections in Flange Facing Finish for Raised Face

Dimensions of Facings (Other Than Ring Joints  All Pressure Rating Materials and Large Male and Female Flanges Classes)                                                       

Dimensions of Ring Joint Facings (All Pressure Rating Classes)          

Dimensions of Welding Ends                                           

Templates for Drilling Class 150 Flanges                                

Dimensions of Class 150 Flanges                                       

Dimensions of Class 150 Flanged Fittings                               

Templates for Drilling Class 300 Flanges                                

Dimensions of Class 300 Flanges                                       

Dimensions of Class 300 Flanged Fittings                               

Templates for Drilling Class 400 Flanges                                

Dimensions of Class 400 Flanges                                       

Dimensions of Class 400 Flanged Fittings                               

Templates for Drilling Class 600 Flanges                                

Dimensions of Class 600 Flanges                                       

Dimensions of Class 600 Flanged Fittings                               

Templates for Drilling Class 900 Flanges                                

Dimensions of Class 900 Flanges                                       

Dimensions of Class 900 Flanged Fittings                               

Templates for Drilling Class 1500 Flanges                               

Dimensions of Class 1500 Flanges                                      

Dimensions of Class 1500 Flanged Fittings                              

Templates for Drilling Class 2500 Flanges                               

Dimensions of Class 2500 FIanges                                      

Dimensions of Class 2500 Flanged Fittings                              

Reducing Threaded and Slip-On Flanges for Classes 150 to 2500         
به این مطلب امتیاز بدهید: 1 2 3 4 5

موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظر شما
نام شما:
پست الکترونيک:
وب سايت:
ارسال نظر به صورت خصوصي

مجله تخصصی پایپینگ - استاندارد ASME b16.5 a برای فلنج ها

پر امکانات ترین سرویس وبلاگ دهی